About

Mossekongens Diktatur

Grunnen til dette nye diktaturet: Da kan jeg leve i sus og dus - reise som en representant for gamlelandet i alskens festivitas og møte politikere og andre diktatorer av forskjellige kategorier og nyanser. Dette er det "søte liv" - limousiner, private jet, luksuriøs mat, fester og kongelig behandling - alt helt skattefritt og på statens bekostning. En kan slentrende med lett hevede øyenbryn dele ute store pengebeløp som om en var en gavmild milliardær - å bli behandlet deretter. Samt at en da også kjøper seg seg "velvilje" i diverse bedrifter og sikrer seg en jobb om en taper neste valg. Med meg som diktator vet folket at jeg vil kjøre med HØY partyfaktor, en som ville fått gode gamle Gadaffi til å sett ut som en sparsom asket.

Ved å bare skattelegge de ansatte i den offentlige sektoren fjerner mossekongen "dødkjøtt" på en effektiv måte ved at de som ikke er idealister i den offentlige sektor hopper av og gjør et nyttig arbeide for seg selv. Idealistene er ikke der for pengene og blir igjen.

 

Ved å slanke staten på denne måten vil "offentlig overvekt/fedme" problemene bli borte uten oppsigelser og effektiviseringstiltak. Mossekongen tar hensyn til individet.

 

Individet over stat: Individet er viktigere enn staten! I alle år har folk fått lære at staten er viktigere enn individet, med andre ord DU er en brikke som er nødvendig ikke en nødvendig brikke. Mossekongen vil at du skal være en nødvendig brikke - ved å ta hensyn til dine kostnader vil alle samlet spare på det. Sammfunnskostnader er enkeltindividskostnader og enkeltindividskostnaderer sammfunnskostnader.

Ved å følge individets kostnader og redusere de, vil samfunnskostnader reduseres.

 

Ved å fjerne personbeskatning og firmabeskatning samt beholde skattetrykket i det offentlige vil nasjon inntekter øke!

Ved å ta hensyn til individet vil produktiviteten i samfunnet øke.

Ved å beholde en lav avgift på forbruk vil en sikre det nasjonale forbruket og nødvendig nasjon inntekter.

Ved å gi full fradrag for utgifter vil "svart arbeid" forsvinne og nasjon inntekten øke.

Read More

Hold deg i form

viktigheten av å holde seg i form er vel de fleste opptatt av, folk tenker på helse og trivsel som hovedgrunner. Men det er en annen grunn som også er veldig viktig - det å kunne reagere riktig i en krisesituasjon. Det er ikke nok å vite at du må gjøre noe - hvis man ikke har fysikk og kondisjon til å gjøre det. "ulven tok den klokeste i gruppa- da den fete professoren ikke klarte å løpe".

Read More

Virkelighetens Mossekonge

Den aller første kongen i moss var faktisk Odin. Odin og Æsene kom til Norge for over 2000 år siden. Odin og Æsene kom først inn til det som i dag er Fredrikstad og seilte opp imot det som kalles Karlshus.
Der bygde de et midlertidig bygg som tjente som det første Åsgård for Æsene.
Odin bestemte at han skulle ha den store øyen som lå utenfor til sin øy, den ble kaldt Odinsøy og var på det tidspunktet ikke knyttet til land.

De andre Æsene spredte seg ut i Viken. På den tiden og også senere var det vanlig med Sjø-Konger eller det som vi i dag vil kalle for pirater. De seilte rundt og ranet bygder og tettsteder. Som et værn imot dette ble det satt opp et værn i det som i dag kalles Moss.
Odin som var den største krigeren ble satt til værn for alle de andre, som spredte seg ut i Viken og de alle betalt skatt til Odin som takk for Værn .
Værn er det samme som et fort som beskytter imot invasjoner av forskjellige folk sørfra. Odin satte sin sønn Skjold som konge på værn og hans bror Vale ble satt opp lengre inn i landet som værn der.
Vale kastet opp en rund voll som befestning i området som i dag faktisk heter Ringvoll i Våler.
De kongene som hersket i Værn het alle Skjold, den siste fikk sin ætt ødelagt at et strandhogg av Kong Øystein som det skrives om i Ynlingesagaen. Senere var det i lang tid ingen konge på Værn ikke før Storesorg.

Sigurd Storesorg ble mossekonge i 857 da han drepte Halgrim Gamle (med øks). Halgrim Gamle var da enehersker i hele dette området (Østfold + deler av Sverge), en brutal enehersker som var hatet av alle lekfolk. Sigurd ble hyllet som en stor frigjører.

 

 

Sigurd hadde navnet Sigurd Blodøks for at han var en fryktet kriger, med en spesiell øks som Sigurd gav navnet "varm" for at den kuttet ringbrynjer som smør.

Med Varm var det mange som fikk sorg, derfor fikk Sigurd blodøks også navnet Sigurd Storesorg. Det sies at med Varm drepte og lemlestet Sigurd over 1000 mann. Hemmeligheten med Varm er ikke helt kjent, men øksen var tung, tynn og skarp og kuttet stål som smør. Det er her en første gang i historien kan høre ordtaket "som varm kniv i smør" ordet kniv ble lagt til senere.

 

Etter øksens utseende er det klart at den ikke kommer ifra norden, den hadde ingen særtrekk som tilsier det. At skaftet kunne forlenges viser at kunsten ikke var Nordisk. Varm hadde noen spesiell tegn som heller ikke var Nordisk. Hvordan alle tegnene så ut kunne ingen si men et var tydelig for alle nemlig "kost og hjerte". Det tegn som har denne kombinasjonen er kinesiske tegn - da er eneste de elgamle leselige slik.

 

Det Kinesiske tegnet for visdom er sammensatt av kost og hjerte, da i den betydningen av at et hjerte som blir renset/feid/rengjort gir visdom. Så det som det hele tyder mest på er at øksen var kinesisk og da minst 2000 år gammel når Sigurd på en eller annen måte fikk tak i den.

 

Skaftet hadde også ett stikke våpen eller en kniv av et eller annet slag som kunne felles ut og inn. Det som var veldig rart med Varm var at den ikke skulle slipes siden "eggen var glass" den kunne bare vaskes og røkes. Faktisk den dag i dag bruker folk å se på en skarp eller nyslipt egg imot lyset som en "kvalitets test".

Å se på eggen imot lyset er bare tull – du kan ikke se om den er slipt eller ikke, men Varm var noe annet – eggen var av glass sies det og samtidig som den kuttet ringbrynjer som smør. Det eneste som er som glass og som kutter stål som smør er diamant – da kunne eggen være av diamant, Mossekongen vet ikke siden Varm er borte og ingen vet hvor den er.

 

Read More